U proteklom ratu desio se strašan zločin u opštini Prijedor, gdje je stradao veliki broj osoba, a mnogi od njih bavili su se nogometom.

Pokrenuta je inicijativa za podizanje spomenika svim ubijenim nogometašima sa područja šest mjesnih zajednica Lijeve obale Sane, odnosno Mataruškog Brda.

Prenosimo vam u cjelosti objavu portala mojprijedor.com.

Poštovani sugrađani,

Kao što znate, pokrenuta je inicijativa za podizanje spomenika svim ubijenim fudbalerima sa područja šest mjesnih zajednica Lijeve obale Sane, odnosno Mataruškog Brda.

S tim u vezi informisali smo javnost,  te Vas zamolili da nam se pridružite, date svoje sugestije i primjedbe, te dostavite Vaša saznanja. Obećali smo i ispraviti sve spiskove i s tim u vezi dostavljamo Vam i dio do sada sakupljenog materijala.

Na našu radost, čanak je dijeljen na stotine puta i veoma je čitan. Brojni naši sugradjani su oduševljeni idejom. Neki nažalost, doživljavaju našu inicijativu drugačije. Dakle, inicijativa je pokrenuta, sugestije i primjedbe su poželjne. Ali način na koji neki pojedinci u našem gradu istupaju doista nije primjeren ni vremenu ni mjestu, a posebno glede krajnje plemenite inicijative i naših nadasve iskrenih namjera. Osjećamo se malo pogođenima. Ne bi nama bilo žao da je u pitanju institucionalni rad tih pojedinaca. Nažalost to nije slučaj. Svi se mi, uglavnom, bavimo kulturom sjećanja i okrenuti smo nesrpskim žrtvama u našem gradu, primarno ubijenim Bošnjacima, Hrvatima, Romina i drugima. Ni sami nismo oduševljeni ponuđenim rješenjem spomenika sa kojim smo Vas upoznali. Dali smo ga na uvid građanima kako bi smo dobili vašu procjenu i uočene nedostatke. Nažalost, naš nevladin sektor nije bio na nivou zadatka svih ovih godina unazad, i to je očito glede odustva bio kakve inicijative ili rezultata našeg rada, izuzev lokalnih inicijativa, inicijativa lokalnih džemata i dvaju Medžlisa IZ. Sve drugo se svelo na komemoracije i redovnu godišnju dženazu i ispraćaj.

Naša namjera je bila, a sudeći i po reakcijama javnosti, te pedagoškog i svakih drugih efekata po posjetitelje, da kroz sport kao temu, najmlađim sugrađanima našeg grada približimo tragediju i sačuvamo uspomenu na njihove sugrađane u jednoj sasvim drugoj dimenziji, ne umanjujući pritom ni činjenicu da su uglavnom u pitanju Bošnjaci. Sport kao tema, i fudbal kao najvažija sporedna stvar na svijetu daleko su iznad etnonacionalističkih narativa kojima naš nevladin sektor, htio on to priznati ili ne , ne zna stati u kraj. Razumijemo! Okolnosti i prilike u državi su takve da je to veoma teško. Mi smo povratnici, željni života, opstanka i ostanka i svjesni činjenice gdje, kako i s kime dijelimo našu svakodnevnicu. Dakle, sa svim našim sugrađanima neovisno na njihovu etničku pripadnost, uvjerenje ili ubjeđenje. I da, želimo svima nama skupa nekakvo bolje sutra. Samo to je alternativa i ništa drugo. S tim u vezi ponosni smo na naše sugrađane, u najvećoj mjeri Bošnjake, preživjele žrtve, ali i članove porodica nevino ubijenih, na nivou njihovog dostojanstva kojeg svakodnevno pokazuju kroz investicije u privredu u našem gradu, kroz humanitarne aktivnosti pri kojima ne gledaju ni vjeru ni naciju, kroz investiranje u infrastrukturu i ostale objekte od zajedničkog nam značaja. Naša zemlja mora biti zemlja svih naših naroda i građana, a istini, ma kako ona bolna bila moramo svi zajedno pogledati u oči. Naša djeca ne trebaju nositi teret prošlosti i naša namjera je doprinijeti tome. Zato Vas još jedanput pozivamo da nam se pridružite, da sugerišete, ukazujete na pogreške i dostavite podatke koji su vam pri ruci, a posebno podatke o imenima naših dragih, ubijenih fudbalera. Apelujemo na dostojanstvo, na smirivanje strasti, na suzdržavanje od bilo kakvih uvredljivih komentara jer to doista ne želimo. Radi naše drage djece, naših mladih fudbalera, nekog novog naraštaja koji na sportskim terenima širom našeg grada ruše sve predrasude i raduju se svakom sportskom uspjehu onom istom mladalačkom radošću svojstvenu svim ljuiteljima ovog sporta šrom planete.

Sve vaše sugestije, eventualna pitanja ali i ono najvažnije, spiskove s imenima igrača, ili dopune spiskova, možete spati na : causevic2017@gmail.com

SPISKOVI:

Ubijeni fudbaleri i canovi timova fudbalskih klubova Mataruskog Brda:

Hambarine:

 1. Muhić (Huseina) Abdulah – Dule
 2. Čaušević (Rahima) Mesud – Meša
 3. Čaušević (Husnije) Ćazim
 4. Čaušević (Ćamila) Mirhad
 5. Čaušević (Ćamila) Nihad
 6. Čaušević (Derviša) Mirzet
 7. Čaušević (Rašida) Fuad – Tošak
 8. Džolić (Šerifa) Fikret
 9. Džolić (Mustafe) Samir
 10. Fikić (Tahira) Melkadin – Dino
 11. Žerić (Mehe) Ismet – Ita
 12. Žerić (Mehe) Saud
 13. Ejupović (Mahmuta) Mirsad – Micika
 14. Čaušević (Musafe) Elvedin
 15. Hamulić (Adema) Hazim – Hami
 16. Hamulić (Adema) Razim – Roki
 17. Hamulić (Hamze) Velid
 18. Fikić Husein – Huse
 19. Osmancevic Hasan Muharem
 20. Medic Kasim Rasim
 21. Sikiric Idriz Semir
 22. Mujo Fazlic
 23. Novkinic Ekrem Rahim

Zecovi:

 1. Bačić Izet
 2. Bačić ismet
 3. Bačić Refik
 4. Hodžić Zikret
 5. Hodžić Meho
 6. Čaušević Ekrem
 7. Čaušević Razim
 8. Dženanović Kemal – Kemo
 9. Hopovac Husein
 10. Hopovac Ismet
 11. Hopovac Razim
 12. Tatarević Enes
 13. Tatarević Šaban
 14. Hujić Meho
 15. Hujić Hasan
 16. Kahteran Ilijaz

Rizvanovići

 1. Ališković (Šefik) Sajid
 2. Ališković (Abdulah) Mesud
 3. Ališković (Šaban) Senad
 4. Ališković (Sejfulah) Samir
 5. Ališković (Sejfulah) Damir
 6. Crljenković (Nazif) Fikret
 7. Crjenković (Hamdija) Fikret
 8. Dedić (Tajib) Midhet
 9. Dedić (Tajib) Ifet
 10. Duratović (Rahim) Ermin
 11. Duratović (Esad) Mirsad
 12. Duratović (Ismet) Mirhet
 13. Duratović (Ismet) Zlatan
 14. Kadić (Mesud) Emir
 15. Kadić (Muharem) Izet
 16. Kadić (Mehmedalija) Ermin
 17. Kadirić (Edhem) Ermin
 18. Kadirić (Derviš) Ibrahim
 19. Kadirić (Abdulah) Jasmin
 20. Kadirić (Derviš) Kasim
 21. Kadirić (Vahid) Mirsad
 22. Kadirić (Rašid) Nihad
 23. Kadirić (Himzo) Ratib
 24. Kadirić (Izet) Samir
 25. Kadirić (Meho) Zuhdija
 26. Karagić (Mehmed) Mustafa
 27. Karagić (Abaz) Said
 28. Mrkalj (Nijaz) Ermin
 29. Mujadžić (Kasim) Asim
 30. Rizvaović (Ibrahim) Asmir
 31. Rizvanović (Edhem) Damir
 32. Rizvanović (Fehim) Ferid
 33. Rizvanović (Hamid) Hase
 34. Rizvanović (Hasan) Hase
 35. Rizvanović (Adem) Senad
 36. Kadirić (Omer) Fadil
 37. Kadirić (Vahid) Nedžad
 38. Svraka (Omer) Mirsad

Bišćani

1.      Duratović (Husnija) Ešef
2.      Duratović (Husnija) Ismet
3.      Duratović (Ismet) Mirhet
4.      Hadžiosmanagić (Šerif) Edina
5.      Hadžiosmanagić (Refik) Nedžad
6.      Hadžiosmanagić (Smajo) Rasim
7.      Hegić (Sadik) Nihad
8.      Kadić (Rizah) Armin
9.      Kadić (Rizah) Sejad
10.  Kadić (Džemal) Bekir
11.  Kadić (Mustafa) Dževad
12.  Kadić (Abdulah) Edin-Beki
13.  Kadić (Abdulah) Ibrahim
14.  Kadić (Dževad) Edin
15.  Kadić (Dževad) Vahidin
16.  Kadić (Mesud) Emir
17.  Kadić (Mesud) Emsud
18.  Kadić (Mehmedalija) Ermin
19.  Kadić (Sulejman) Fuad
20.  Kadić (Suad) Ifet
21.  Kadić (Suad) Izet
22.  Kadić (Džemal) Kemal
23.  Kadić (Džemal) Mustafa
24.  Kadirić (Mehmeda) Edin
25.  Kadirić (Mehmeda) Ferid
26.  Kadirić (Derviš) Ibrahim
27.  Kadirić (Derviš) Kasim
28.  Kadirić (Vahid) Mirsad-Kina
29.  Kadirić (Himzo) Ratib
30.  Kadirić (Izet) Samir
31.  Kadirić (Meho) Zuhdija
32.  Karagić (Mehmed) Nedžad
33.  Kekić (Alija) Emsud
34.  Kekić (Avdija) Ramo
35.  Muslimović (Kasim)Eniz
36.  Mrkalj (Isak) Elvedin
37.  Mrkalj (Nijaz) Ermin
38.  Mrkalj (Nijaz) Denis
39.  Mrkalj (Kasim) Mirhad
40.  Mrkalj (Kasim) Emsud
41.  Mrkalj (Smail) Enijaz
42.  Mrkalj (Smail) Ismet
43.  Mrkalj (Abdulah) Ifet
44.  Rizvanović (Fehim) Ferid
45.  Rizvanović (Hamid) Hase
46.  Šabanović (Bego) Ferid
47.  Šabanović (Bego) Jasmin
48.  Šabanović (Ibro) Fikret
49.  Šabanović (Osman) Rahim
50.  Vojniković (Muharem) Elvir
51.  Vojniković (Halil) Midhet
52.  Vojniković (Halil) Emir
53.  Vojniković (Fahrudin) Enver
54.  Vojniković (Fahrudin) Ifet

Čarakovo

1.      Avdić Senad

2.      Behlić Sanimir

3.      Behlić Enes

4.      Behlić Senad

5.      Huskić Muhamed – Duka

6.      Kljajić Sakib

7.      Karupović Adem

8.      Karupović Ismet

9.      Karupović Admir

10.  Karupović Mesud

11.  Karupović Sead

12.  Mujdžić Nidhan

13.  Mujdžić Sead

14.  Mujdžić Mirzan

15.  Mujdžić Eniz

16.  Musić Sabahudin

17.  Musić Semir

18.  Musić Huzeir

19.  Musić Ibrahim

20.  Mehanović Rasim

21.  Siječić Salko

22.  Selimović Sulejman – Hemo

23.  Mujdžić Suljo

24.  Siječić Enver

Uprava kluba Mladost-Čarakovo

1.      Klajić Rasim

2.      Musić Hasib

3.      Musić Mujo

4.      Musić Rasim

5.      Siječić Vahid

6.      Zukanović Emso

Rakovčani

 1. Ališković Adil
 2. Ališković Dževad
 3. Ališković Emsud
 4. Ališković Eniz
 5. Ališković Fikret
 6. Ališković Halid
 7. Ališković Ifet
 8. Ališković Mesud
 9. Ališković Senad
 10. Avdić Amir
 11. Avdić Damir
 12. Avdić Fahrudin
 13. Avdić Nedžad
 14. Avdić Nihad
 15. Avdić Samir
 16. Avdić Suad
 17. Crljenković N.Fikret
 18. Crljenković H.Fikret
 19. Crljenković Husein
 20. Crljenković Safet
 21. Čaušević Fuad – Tošak (Igrao i za Hambarine)
 22. Duratović Asmir
 23. Duratović Ramo
 24. Dćamastagić Said
 25. Fazlić Adem
 26. Fazlić Kasim
 27. Fazlić Sead
 28. Karagić Said
 29. Karahodžić Husein
 30. Muhić Abdulah
 31. Mujadžić Asim
 32. Mujadžić Ćazim
 33. Mujadžić Šemsudin
 34. Nasić Mehmed
 35. Petrovac Muharem
 36. Ramulić Mustafa
 37. Ramulić Sead
 38. Ramulić Velid
 39. Rizvanović Damir
 40. Selimović Nedžad
 41. Selimović Sead
 42. Žerić Saud

(mojprijedor.com)

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here